OSHOFest 2018 with Milarepa & OneSky Band

OSHOFest 2018 with Milarepa & OneSky Band

August 23 – 26 Virginia venue: Seven Oaks Retreat Center (https://www.sevenoaksretreat.org) contact: Anam and Vasanti / (813) 830-1008 email: dhyanyogamc@gmail.com, www.dhyanyogamc.org August 31 – September 3 Ensenada venue: Centro Osho Gyan contact: Amritananda /...